דף הבית

חלון לרוח
קחו נשימה עמוקה
בשפות שונות הממד הרוחני מחובר לנשימה והמושגים קשורים זה לזה באופן עמוק.
בעברית - המילים ״נשימה״ ו״נשמה״ נבדלות באות יו"ד בלבד.
בערבית - ״נפחה״ - משב רוח וגם ״רוח״ במשמעות הנפש,
ובלועזית המילה ״spiritus" משמעותה בלטינית ״נשימה״, ״breath"
בסיפור הבריאה בתנ"ך אלוהים נושף נשמת חיים באפו של האדם וכך הוא נוצר, כלומר נשימת האדם נוצרת מנשימת אלוהים.
הנשימה שלנו מתרחשת כל הזמן, אף בלי שנשים אליה לב,
עד שנשמתנו עוזבת את הגוף.
הקדשת תשומת-לב לנשימה מאפשרת מודעות לנשמה.
כהתכוונות ראשונית להיכנס לעולם הרוח:
קחו נשימה עמוקה...
שימו לב לנשימה, שימו לב לנשמה.

המקום האישי שלי כאיש מקצוע

משאבי הרוח

האישיים של אנשי

המקצוע

אנשי מקצוע העובדים במקצועות הסיוע חווים יום-יום קושי, עצב, עומס רגשי ומצוקה רוחנית. הרגשת החמלה שלנו המטפלים, כלפי המטופלים, 
המודעות לסבלם והרצון להקל עליהם, עלולים לשחוק אותנו, 
שהרי אנו חווים
כל העת את הסבל
והמצוקה של מטופלינו. 
 

לכן - חשוב שנדע לטפל

בעצמנו!

איך נטפל בעצמנו?
מהו המקום הרוחני האישי שלנו כאנשי מקצוע?
כיצד נשלב את התבוננות הרוחנית בעבודה היומיומית?